1000+ SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
KAŽDÝ ROK V NAŠEM VÝVOJOVÉM CENTRU
5000+ VYLADĚNÝCH SOUBORŮ
AKTUÁLNĚ OD 900,- Kč ZA SOUBOR


PREMIUM TUNING FILES DEVELOPMENT
HOMEPAGE | KATALOG VOZIDEL | NAŠE SLUŽBY | INFORMACE A CENY | VSTUP PRO PARTNERY | KONTAKTY       

Průvodce: Doplňkové úpravy

Kapitoly:

Kromě chiptuningu nabízíme také řadu dalších doplňkových služeb. Tyto úpravy nejsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích. Zákazník o tom musí být informován.

DPF/FAP
Softwarové odprogramování funkce filtru pevných èástic, potlaèení závad týkajících se tohoto systému.

OPF/GPF
Softwarové odprogramování funkce filtru pevných èástic na benzínových motorech.

EGR/AGR
Softwarové odprogramování funkce EGR ventilu - recirkulace výfukových plynù.

ADBLUE / SCR
Softwarové odprogramování systému AdBlue a SCR katalyzátoru.

DECAT / LAMBDA / O2
Softwarové odprogramování funkce katalyzátoru a kontrolní lambda sondy pøi použití sportovního katalyzátoru nebo jeho odstranìní.

ZÁVADY DTC
Softwarové odprogramování konkrétních vybraných závad ze systému øízení motoru. Závady se již v pamìti závad motoru neobjeví.

VÍŘIVÉ KLAPKY V SÁNÍ
Softwarové odprogramování funkce vířivých klapek v sání.

TEPLÉ STARTY
Oprava špatných teplých startù.

POPCORN / HARD CUT REV LIMITER
Zvukové efekty støílení do výfuku pøi maximálních otáèkách motoru.

POP&BANG
Zvukové efekty / støílení do výfuku pøi deceleraci.

LAUNCH CONTROL
Aktivace systému podpory rychlé akcelerace z místa.

START&STOP
Zrušení funkce Start&Stop.

V-MAX
Zrušení maximální rychlosti vozidla.

Další kapitola: Technická podpora a školení


KONTAKTNÍ INFORMACE